Akademik 

Deha’da tüm eğitim uygulamaları belirli bir anlayış ve yaklaşımın ürünüdür. 2-6 Yaş çocuğunun fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel ve dilsel gelişiminin kendine özgü nitelikleri bulunmaktadır. Her çocuğun bireysel gelişimi diğerlerinden farklı olduğu için öğrenci merkezli, bireyin merkezde olduğu, yaparak-yaşayarak öğrendikleri, bireyi araştırma ve sorgulamaya teşvik eden ve çocukların farklı zeka alanlarına hitap eden farklı öğrenme biçimlerini kullanan entegre bir bir eğitim anlayışı benimsenmektedir. Sorgulamaya dayalı öğrenme çocukların çevresindeki sosyal ve fiziksel dünyadaki deneyimlerini en anlamlı şekilde öğrenmeyi sağlayan aktif öğrenme yaklaşımı üzerine kurulmuştur.

 

Ayrıca bu yaş grubundaki çocuklar okula başladıklarında ilk kez bir gruba ait olma ve yeni bir fiziksel ortamda bulunma deneyimini yaşarlar. Çevresiyle doğrudan interaktif bir iletişim içindedirler. Deha’nın eğitime bakışına uygun olarak ilkelerimiz;

  • Yaşı ne olursa olsun her insana saygı duymak
  • Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim yapmak
  • Her öğrencinin güçlü yönünü keşfetmek
  • Özgür ve bilimsel akademik bir ortam kurmak
  • Okul ile amaç birliği içinde, işbirliğine açık, katılımcı bir veli grubuna sahip olmak
  • Okulunu seven, öğrenen gelişmekten zevk alan öğrenciler yetiştirmek