Veli Katılımı 

’’Veli Katılımı’’ bölümünde haftanın bir günü, her hafta bir sınıfımızdan velimiz okulumuza konuk olarak gelmekte ve velilerimiz kendi sınıfları ile paylaşımda bulunmaktadır. Kendi sınıflarına önce meslekleri ile bir bilgilendirme, arkasından da daha önceden belirledikleri bir etkinlik uygulaması yaptırmaktadırlar. Burada amacımız; veli-okul işbirliğini sağlamak ve çocuklarımızın farklı meslek gruplarını tanımlarıdır.