Gelişimsel Takip Ve Değerlendirme 

REHBERLİK SERVİSİ VE REHBERLİK ANLAYIŞI

Deha’da rehberlik ve danışmanlık servisi Gelişimsel Rehberlik yaklaşımı temel alınarak oluşturulmuştur. Bu yaklaşımda öğrencilerimizin psiko-motor, sosyal-duygusal, bilişsel, öz bakım ve dil gelişimleri düzenli olarak takip edilmektedir. Uzman rehberin görevi, öğrencileri yakından tanıyarak onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için yapılması gerekenleri tasarlamak ve bu konuda öğretmen ve anne-babaları bilgilendirmek, tüm bu zincirin tüm elemanlarının iletişimini ve işbirliğini sağlamaktır. Yıl içinde velilerimize ve öğretmenlerimize eğitim  seminerleri uygulanmaktadır.

FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGILAMA TESTİ VE EĞİTİM PROGRAMI  

Okulumuzda ayrıca okula hazırlık döneminde bulunan 6 yaş öğrencilerimize yönelik olarak FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGILAMA TESTİ VE EĞİTİM PROGRAMI uygulanmaktadır. Marianne FROSTIG tarafından geliştirilen test ve program tüm dünyada uygulanmakta, çocukların görsel algı ve göz-el koordinasyonlarının geliştirilmesinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Çocukların görsel algı ve göz-el koordinasyonu yetenekleri ilkokula başladıklarında okuma, yazma ve aritmetik gibi temel akademik becerileri başarabilmelerinde oldukça önemli bir role sahiptir. Görsel algılama problemi olan çocuklar resim yapma, kağıt kesme, eşleştirme, ayırt etme, genelleme yapma, modeli taklit etme ve okuma-yazma çalışmalarında zorlanabilmektedirler. Bu nedenle, öğrenmede sürecinde özellikle de okuma öğreniminde, engelleyici olan görsel algı sorunlarının erken yaşlarda tespit edilmesi oldukça önemlidir. Diğer taraftan görsel algı ve göz-el koordinasyonunun okul öncesi dönemde sistemli ve planlı bir şekilde desteklenmesinin okuma-yazma öğrenimini kolaylaştırdığı da çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Görsel algının diğer algılama yolları içinde öğrenmeye en fazla katkıyı sağladığı ve özellikle 3-7 yaşları arasında çok hızlı bir gelişme gösterdiği dikkate alındığında; uygulanan test ve program bize bu alanla ilgili olası problemlerin özellikle de özel öğrenme güçlüğünün anlaşılması ve gerekli önlemlerin alınması açısından yardımcı olmaktadır.

GÖZLEM DOSYALARI
Öğretmenin çocuğun gelişimini kayıt altına aldığı dosyadır. Her öğretim yılı başında velilerden dosyanın ilgili kısımlarını doldurmaları istenir. Veli öğretmen görüşmelerinde kayıtlı bilgiler veli ile birlikte değerlendirilir ve geri bildirimde bulunulur. Ayrıca evlere gönderilen aylık bültenler içerisinde çocukların gelişim alanları ile ilgili her ay öğretmenler tarafından yazılan gelişim değerlendirme analizleri bulunmakta, yılda iki kez de ayrıntılı dönem değerlendirme analizleri velilerimize gönderilmektedir.

PORTFOLYOLAR
Öğrencinin çalışmaları arasından belli gelişim hedefleri gözetilerek seçilen örneklerden oluşan dosyadır. Öğrenci, portfolyosunda yer almasını istediği çalışmalarını, öğretmeninin rehberliğinde kendi belirlemektedir. Dosya içinde yer alan çalışmalar belli bir kronolojik düzen içindedir. Tüm grupların portfolyo dosyaları yılsonunda evlere gönderilmektedir. Çocuk portfolyosunu anne ve babası ile paylaşır, yapılan çalışmalar hakkında onlara bilgi verir. Bu etkinliğin amacı, öğrencinin kendi gelişimi ve öğrendikleri hakkında farkındalık düzeyini artırmak ve ifade becerisini geliştirmektir.