Resim 


Çocuklar farklı malzeme ve etkinlikler yardımı ile kendi duygu dünyalarıyla dış dünya arasında bir iletişim dili kurmaya yönlendirilir.. Resim eğitimi programı, öğrencinin duygu ve düşüncelerini, hayallerini, beklentilerini farklı malzeme ve teknikleri öğrenerek özgürce ifade olanağı  sağlayacaktır. Bu şekilde öğrenci kendisi ve çevresini tanıyacak, yaratıcılığını geliştirecektir. Hazırladıkları sergilerle üretkenliklerini ve gelişimlerini sevdikleriyle paylaşırlar Yaşına ve seviyesine uygun resim eğitimi alarak bireysel gelişimine katkıda bulunulacaktır.