Drama 


Drama-tiyatro eğitimi aracılığı ile çocukların, vücut dilini kullanabilmesi, sesini ve nefesini düzgün kullanabilmesi, doğru ve düzgün ifadelerle konuşabilmesi, kendine yaratı olanakları sağlayıp geleceğe güvenli bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.