İngilizce 


Yabancı dil öğretiminin temel amacı, öğrencilerimizin uluslararası iletişim dili olan İngilizce ile ilk tanışmalarını zevkli bir deneyim haline getirerek çocuklarımızı yabancı dil öğrenmeye teşvik etmektir. Başlangıç noktamız küçük yaş öğrencilerinin anadil duyarlılığını geliştirmek ve çocuklarımıza Türkçeden başka bir dilin varlığını hissettirmek ve bu dilde iletişim kurmaya istekli olmalarını sağlamaktır.