Yoga 


Yoga, çocuklara işe kendileriyle başlayıp sonra da çevreleriyle ahenk içinde olmaları için ve hayatları boyunca uygulayacakları iyi değerleri öğrenmelerini teşvik eder. Keşfetmek. Kabul etmek. Paylaşmak. Sevmek. Saygı göstermek. Çocuk yogasının dört ana hedefi bedensel, duygusal, zihinsel, çevresel ve sosyal boyutlarda farkındalık yaratmak, bedensel, duygusal, zihinsel olarak çocuğun dengeli bir birey haline gelmesine yardımcı olmak, doğru nefes ve gevşeme tekniklerini yaşantıları içinde kullanmayı öğrenmeyi hedefler.