Oyun Grubu SınıfımızOyun çocuğun duygularını, iç dünyasını yansıttığı en önemli araçtır. Çocuğunun gerçek dünyayla hayal dünyası arasında kurduğu bir köprüdür. Ve öğrenme sürecide attığı ilk adımları oyun yoluyla öğrenir. Sosyal, bilişsel, zihinsel, motor ve dil gelişimlerini, yeni keşifler yapmayı ve öğrenmeyi önce oyun yoluyla öğrenir. Oyun, arkadaşlık ve grup bilincinin ilk adımlarıdır. Aynı zamanda oyun sayesinde çocuk, birikmiş enerjisini atar ve saldırganlık dürtüsünden uzaklaşır. Okulumuzun en küçük grubu olan “oyun grubu” sınıfımız küçük yaş grupları için özel olarak tasarımlanmıştır. Bahçelerimizdeki ve sınıflarımızdaki oyun alanlarında ince ve kaba motor gelişimlerini gerçekleştirecekleri oyun parkları bulunmaktadır. Yaşlarına uygun eğitim programları,  materyalleri ve eğitsel oyuncaklarıyla alanında uzman sevgi dolu öğretmenler eşliğinde, güvenli ve sıcak bir ortamda haftanın üç yada beş günü maksimum üç saati içine alan yemeksiz bir program olarak uygulanmaktadır.
Oyunun Çocuğa kazandırdıklarından bazıları:

Sosyal-Duygusal gelişimini destekler.
Duygu ve gereksinimlerini ifade etmesi için iyi bir yoldur.
Bilişsel alanındaki öğrenme sürecini hızlandırır.
Öğrenme, yaratma, deneyim kazanma, iletişim kurma yetilerini geliştirir.
Çocuğu araştırmaya, keşfetmeye ve neden-sonuç ilişkisi kurmaya teşvik eder..
Dil gelişimini destekler ve hızlandırır.
Birikmiş enerjisini boşaltmasını sağlar.
Kaba ve İnce motor becerilerini geliştirir.